Nauji įstatymų pasikeitimai susiję su barų restoranų darbu

Parašyta: Laimis Zutautas In: Įstatymai On: Wednesday, June 10, 2015 Komentaras: 0 Spausti: 13977

Barų - restoranų įstatymas, susijęs kas neša klientams išankstinęs sąskaitas (prečekius).  Įsigalioja nuo 2015-05-01

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

dėl VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. SAUSIO 26 D. ĮSAKYMO NR. VA-9 „DĖL kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų IR TAKSOMETRŲ SPAUSDINTUVŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 26 d. Nr. VA-78

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu:

 

1. P a k e i č i u  Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų“ ir išdėstau 56 punktą taip:

„56. Viešbučių, restoranų, kavinių ir kitų viešojo maitinimo paslaugas teikiančių įmonių, kurios, prieš išduodamos fiskalinį kvitą, klientui apmokėti už parduotas prekes ir/ar suteiktas paslaugas pateikia išankstines sąskaitas su nurodyta bendra mokėtina suma, kasos aparatų programinė įrangaturi užtikrinti:

56.1. išankstinių sąskaitų turinio spausdinimą kontrolinėje juostoje, nedidinant pardavimo sumos;

56.2. fiskalinio kvito spausdinimą, uždarant išankstinę sąskaitą, išskyrus išankstines sąskaitas, kurios neapmokamos įmonės (teikiančios viešojo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas) viešojo maitinimo padalinyje, o perduodamos į apgyvendinimo paslaugas teikiančio padalinio apskaitos sistemą (toliau – perduodamos neapmokėtos išankstinės sąskaitos). Dienos pabaigoje spausdindamas dienos fiskalinę ataskaitą (Z), viešojo maitinimo padalinys išspausdina kontrolinėje juostoje ataskaitą su perduodamų neapmokėtų išankstinių sąskaitų kiekiu bei suma. Jeigu viešojo maitinimo padalinyje dienos pabaigoje, be perduodamų neapmokėtų išankstinių sąskaitų, yra ir dėl kitų priežasčių (klientas atsisakė apmokėti ir panašiai) neapmokėtų išankstinių sąskaitų (toliau – kitos neapmokėtos išankstinės sąskaitos), vadovaudamasis Techninių reikalavimų 56.3 punkto nuostatomis, dienos pabaigoje spausdindamas dienos fiskalinę ataskaitą (Z), viešojo maitinimo padalinys išspausdina kontrolinėje juostoje atskirai perduodamų neapmokėtų išankstinių sąskaitų bei kitų neapmokėtų išankstinių sąskaitų kiekius ir sumas.

56.3. neapmokėtų išankstinių sąskaitų kiekių ir sumų spausdinimą kontrolinėje juostoje, spausdinant dienos fiskalinę ataskaitą (Z).“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2015 m. gegužės 1 dieną.

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                                     Artūras Klerauskas

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2014 m. rugsėjo 10 d. raštas Nr. (14.18-03)-5K-1416410)-6K-1407096

Comments

Leave your comment